pondělí 20. dubna 2009

PŘESMĚROVÁNO


Zaniklé panské sídlo ve městečku Útvina, které se rozkládá v údolí potoka poblíž Toužimi.

První zmínka o Útvině pochází z roku 1214, kdy zde stávalo tržní místo s celnicí na obchodní cestě mezi Žluticemi a Chebem, které patřilo klášteru v Milevsku. V roce 1437 od kláštera v Milevsku přešla a Útvina do rukou Jana z Vřesovic, za něhož byla v poděbradských válkách roku 1466 zničena. Po obnovení se připomíná již jako městečko. V roce 1490 prodali Vřesovicové Útvinu spolu s Toužimí pánům z Plavna, jimž patřila až do konce feudalismu. Za Palvenských byl roku 1560 na náměstí vystavěn panský dům, sloužící správě majetku a potřebám majitelů při jejich návštěvách. V roce 1870 byl po požáru města panský dům přestavěn a sloužil poté jako hostinec "U Panského dvora" (čp. 38). Budova bývalého panského domu stávala v městečku až do 2. poloviny 20. století, před rokem 1984 však byla stržena.

panský dům - Vystavěn byl roku 1560, v roce 1870 byl po požáru přestavěn na hostinec a před rokem 1984 byl nakonec stržen.
Stávala v nároží mezi dvěma cestami při severní straně náměstí (čp. 38)
Patrová budova s průčelím zdobeným několika renesančními okny. Vstup byl veden portálem se sedátky v bočních nikách, završeným archivoltou s vytesaným letopočtem 1560. Vstupní síň byla sklenuta čtyřmi poli křížové klenby na střední pilíř, obdobnou klenbu měla rovněž kuchyně. Nad podsklepeným přízemím se rozkládalo plochostropé patro.

výřez z katastrální mapy vsi Útvina z roku 1841
panský dům stával při severní části náměstí v nároží mezi dvěma cestami


Použitá literatura:

Musil, F.-Plaček, M.-Úlovec, J. 2005 : Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska po roce 1945, Praha, 360
Úlovec, J. 2000 : Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech, Praha, 315/316

Žádné komentáře:

Okomentovat