pondělí 20. dubna 2009

PŘESMĚROVÁNO


Zaniklá panská sídla v dnes zaniklé vesnici Zakšov (Sachsengrün) 6 km západně od Doupova ve Vojenském újezdu Hradiště.

První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1318, kdy ji vlastnil Mikuláš, předek rodu Kfelířů ze Zakšova, kteří sídlili na zdejší tvrzi. Zřejmě až do počátku 16. století tvořila centrum samostatného šlechtického statku. V letech 1355-1364 zde seděli Erhart a Vilém ze „Zachsngryn“ a až do konce 15. století další členové rodu Kfelířů. Někdy na začátku 16. století prodal Adam Kfelíř tvrz, dvůr a ves Zakšov Albertu Šlikovi. Tím byla ves připojena k sousednímu doupovskému panství, tvrz ztratila svou funkci a patrně zanikla.

Nad ovčínem byly zbytky starých zdí a sklepů, o kterých Sedláček soudí, že to byly zbytky další tvrze, protože se tomuto místu říkalo „Schlossacker" - zámecké pole.


tvrz – Patrně z počátku 14. století, zanikla asi na počátku 16. století.
Dnes neznámé polohy i podoby.


použitá literatura:

Musil, F.-Plaček, M.-Úlovec, J. 2005 : Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska po roce 1945, Praha, 387/388

Žádné komentáře:

Okomentovat